Δήμος Θάσου


 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ»”

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ   Τμήμα I : Αναθέτων Φορέας: Ι.1           Επωνυμία, διευθύνσεις και...
 2. Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Μηνός Σεπτεμβρίου

  Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής, διοργανώνει δράση προληπτικής νοσηλευτικής με τίτλο: «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Οι μετρήσεις θα παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους. Πρόγραμμα Μετρήσεων & Συνταγογραφήσεων Σεπτεμβρίου 2023: ΧΩΡΙΟ   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ   ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ   10.00-13.00...
 3. Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Θάσου από 24-08-2023

  Κατόπιν της έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 24-08-2023 (κατηγορία κινδύνου 3), ενημερώνουμε τους πολίτες της Θάσου ότι από αύριο 24-08-2023 και μέχρι νεωτέρας παύουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις και η ελεγχόμενη κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις της Θάσου. Καλούμε τους πολίτες της Θάσου να συνεχίσουν να...
 4. Επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στη Θάσο από πυρκαγιές σε περιοχές της Θράκης

  Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου ότι η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στη Θάσο είναι αποτέλεσμα των πυρκαγιών που εξελίσσονται αυτή τη χρονική στιγμή σε περιοχές της Θράκης. Δεν υπάρχει κάποια πυρκαγιά στο νησί της Θάσου.
 5. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Θάσου λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) και στις 23-08-2023

  Κατόπιν της έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 23-08-2023 και λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ. αριθμ. 159411/1450/25-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΜΥ7ΛΒ-4ΘΕ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καβάλας & Θάσου, περί απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός δασικών εκτάσεων όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5...
 6. Διακοπές Ηλεκτρικού Ρεύματος σε περιοχές της Θάσου στις 22-08-2023 από ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

  Κατόπιν ενημέρωσης από την ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου ότι έχουν προγραμματιστεί διακοπές ηλεκτροδότησης στα παρακάτω τμήματα και περιοχές της Νήσου Θάσου, λόγω επείγουσας κλάδευσης δένδρων: Τρίτη 22-08-2023: Από 08:00πμ έως 13:00μμ, από διασταύρωση Σκάλας Ραχωνίου έως και το χωριό Ραχώνι – Αγ.Γεώργιος.  
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2023 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Σχολικών Καθαριστριών ΣΟΧ4 2023-2024 (ΨΓΞΤΩΡΔ-0Μ1)   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η...
 8. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Θάσου λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) και στις 22-08-2023

  Κατόπιν της έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 22-08-2023 και λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ. αριθμ. 159411/1450/25-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΜΥ7ΛΒ-4ΘΕ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καβάλας & Θάσου, περί απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός δασικών εκτάσεων όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5...
 9. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Θάσου λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) από 20-08-2023

  Κατόπιν της έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή 20-08-2023 και λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ. αριθμ. 159411/1450/25-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΜΥ7ΛΒ-4ΘΕ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καβάλας & Θάσου, περί απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός δασικών εκτάσεων όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5...