Δήμος Θάσου


 1. Ο Δήμαρχος Θάσου ευχαριστεί την “D.e.n.a.s REAL ESTATE” για την δωρεά 120lt αντισηπτικού

  Ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «D.e.n.a.s REAL ESTATE», ιδιοκτησίας της κας. Τέζα Παναγιώτας για την ευγενική χορηγία – δωρεά προς τον Δήμο Θάσου 120 λίτρων αντισηπτικού υγρού, στο πλαίσιο της πρόληψης από τον Covid 19.
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Θάσος 13/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 7578 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Ο Δήμος Θάσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης...
 3. Επιστολή για την ενίσχυση λόγω COVID 19 επιχειρήσεων, επαγγελματιών και πολιτών της Θάσου

  Σήμερα, 13 Ιουλίου 2020 ο Δήμαρχος Θάσου κ Ελευθέριος Κυριακίδης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου κ. Πάρη Παρασχούδη και τον Πρόεδρο των Ενοικιαζόμενων Δωματίων ΑΜ-Θ κ. Ιωάννη Μαρκιανό, απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Στη σχετική επιστολή, όπου αναλύονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Θάσου...
 4. Χρηματοδότηση με 700.000€ του έργου: “Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου”

  Κατόπιν ενεργειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίσθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 872 του έργου “Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου”, συνολικού προϋπολογισμού 700.000€. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών (κατολισθήσεις σε πρανή,...
 5. Αυτοψίες και καταγραφή ζημιών από τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2019 σε επιχειρήσεις του Δήμου Θάσου από επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ

  Κατόπιν αποφάσεως της Περιφερειακής Ενότητα Καβάλας θα διενεργηθούν αυτοψίες από επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ για την καταγραφή ζημιών από τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2019, σε επιχειρήσεις του Δήμου Θάσου κατά τις εξής ημερομηνίες: α) 20 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, β) 21 Ιουλίου ημέρα Τρίτη γ) 22 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη δ) 23...
 6. Αποτύπωση της ζώνης παλαιού αιγιαλού και των ιδιοκτησιών στα Λιμενάρια από τον Δήμο Θάσου

  Ένα φλέγον πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλανίζει τους ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων ακινήτων στα Λιμενάρια ευελπιστούμε ότι οδεύει προς λύση. Μετά από ευρεία σύσκεψη που οργανώθηκε από τον Δήμο Θάσου και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, εξειδικευμένοι επιστήμονες – σύμβουλοι με μακρά εμπειρία σε παρόμοια θέματα και κάτοικοι των...
 7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

  Comment
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος,01/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                           Αριθ.Πρωτ.:5235 . ΑΔΑ: Ω01ΗΩΡΔ-ΒΗΟ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 7/Α/07-06-2010). Το άρθρο 206 του...
 8. Πρόσκληση σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 05-06-2020

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 01-06-2020 Αριθ. Πρωτ.:5231 Αριθ. Συνεδρ.: 4η   ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Μάριο Δημήτριο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο κ....