Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08-05-2023 (5η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 04-05-2023 Αριθ. Πρωτ.: 7417 Αριθ. Συνεδρ.: 5η ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο κ. Μαριό Δημήτριο κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Έχοντας υπόψη τις...
 2. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 08-05-2023 (21η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 04-05-2023 Αριθ. πρωτ. 7502 Αριθ. Συνεδρ.: 21η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...
 3. «Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Θάσου: (α) Για απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης Τμήματος Αιγιαλού, (β) Για τους δημότες που ενδιαφέρονται για μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία, (γ) Για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2023»

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Θάσου δέχεται αιτήσεις για Α) απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης Τμήματος Αιγιαλού στους δικαιούχους  με καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τη 16η Ιουνίου 2023. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Άδεια Λειτουργίας/Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση, β) Έναρξη...
 4. «Διακοπές Ηλεκτρικού Ρεύματος σε περιοχές της Θάσου στις 4, 5, 6, 7, 8 και 9-05-2023 από ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»

  Κατόπιν ενημέρωσης από την ΔΕΔΔΗΕ https://siteapps.deddie.gr/outages2public , ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου ότι έχουν προγραμματιστεί διακοπές ηλεκτροδότησης στα παρακάτω τμήματα και περιοχές της Νήσου Θάσου: Πέμπτη 04-05-2023: Από 08:00πμ έως 15:00μμ, Στη Σκάλα Παναγίας η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Golden Alexandra (Δημοτικό κάμπινκ). Από 09:00πμ έως 11:00πμ, Σκάλα Παναγίας,...
 5. Προκήρυξη του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ»

  Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία...
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 33 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 10/05/2023 έως και τις 19/05/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα τριών  (33) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά...
 7. Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου» (ΦΑΣΗ B’)”

  Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και τον κ. Χαράλαμπο Τσέλο, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου...
 8. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 02-05-2023 (20η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 27-04-2023 Αριθ. πρωτ. 7054 Αριθ. Συνεδρ.: 20η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...