Δήμος Θάσου

 1. Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το μητρώο ιδιωτών συνεργατών Σεπτεμβρίου 2023 –Απριλίου 2024

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους: α) στo...
 2. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2023 (48η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 16-11-2023 Αριθ. πρωτ. 22687 Αριθ. Συνεδρ.: 48η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...
 3. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2023 (47η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 16-11-2023 Αριθ. πρωτ. 22681 Αριθ. Συνεδρ.: 47η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...
 4. Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-11-2023 (14η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 15-11-2023 Αριθ. Πρωτ.: 22590 Αριθ. Συνεδρ.: 14η ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο κ. Μαριό Δημήτριο κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Έχοντας υπόψη τις...
 5. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2023 (46η Συνεδρίαση)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 10-11-2023 Αριθ. πρωτ. 22138 Αριθ. Συνεδρ.: 46η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/ (Αριθ. Πρωτ.:22027/10-11-2023) [ΑΔΑ:6ΠΖΒΩΡΔ-ΣΜΤ]:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Πέντε (5) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., Δίμηνης Διάρκειας, στην υπηρεσία καθαριότητας.

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 13-11-2023 έως και στις  15-11-2023  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδο/Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/...