Δήμος Θάσου


Δημοτολόγιο Θάσου

Δημοτολόγιο Θάσου, Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, 64004 Θάσος

Τηλέφωνα: 2593350149, 2593350170

email  dimotologio@thassos.gr

Κάντε κλικ στην ενότητα που σας ενδιαφέρει παρακάτω:


Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Ατομικά Πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο (γέννησης, εντοπιότητας, ταυτοπροσωπίας)
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
Νέα Οικογενειακή Μερίδα
Μεταδημότευση
Μητρώο Αρρένων
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Εκλογικοί Κατάλογοι