Δήμος Θάσου


Έναρξη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στο λιμένα Νήσου Θάσου

Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στο λιμένα Νήσου Θάσου, μετά τις προσχώσεις του λιμένα ως συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου του 2019.

Πρόκειται για έργο συνολικής πίστωσης 380.000,00€ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και το οποίο εκτελείται με εργολαβία του Υπουργείου Υποδομών και επιβλέπεται από υπηρεσίες του.

Η διάρκεια του έργου είναι 2 μήνες και περιλαμβάνει εκσκαφή στα -3,5 μέτρα της θαλάσσιας περιοχής μπροστά από την προβλήτα του Λιμανιού, των προσχώσεων από το ρέμα και της εισόδου της Μαρίνας. Στις εργασίες συμμετέχουν ένας πλωτός γερανός και μία φορτηγίδα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου κ. Δημήτριος Μανίτσας σχετικά δήλωσε:

«Ήταν υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση του λιμανιού και της μαρίνας από τις προσχώσεις των πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2019.

Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε συλλογικά για την εξεύρεση των πόρων και των μέσων για την υλοποίηση του έργου.

Όποιος προσπαθεί, πέρα από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και αγκυλώσεις, πετυχαίνει!»

Add a comment

You must be logged in to comment.