Δήμος Θάσου


Έρευνα Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) έτους 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί την ειδική Έρευνα Κίνησης Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), με περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, παράλληλα με την Έρευνα Κίνησης Καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ.

Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 692/2011 και σύμφωνα με την απόφαση 7560/Β517/02.09.2019 του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε δείγμα καταλυμάτων ολόκληρης της χώρας.

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) καθώς και για τη δυναμικότητά τους, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των καταλυμάτων αυτών για τον κλάδο του τουρισμού.

Τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, για τη συμπλήρωση και συλλογή του οποίου επικοινωνεί με τον υπεύθυνο κάθε ερευνώμενου καταλύματος, ιδιώτης – συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι πέρα από την παρούσα έρευνα,  τα στατιστικά δελτία της οποίας θα συλλέξουν οι ερευνητές, θα πρέπει να συνεχίσετε να υποβάλετε στοιχεία για το κατάλυμά σας και για τους υπόλοιπους μήνες του 2019, καθώς και για τα επόμενα έτη, για κάθε ένα μήνα ξεχωριστά.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται εντός 10 ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται:

α. μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://elstatweb.statistics.gr/zeus. Η πρόσβαση γίνεται κατόπιν εγγραφής του καταλύματος στην επιλογή «Εφαρμογή ενοικιαζόμενων δωματίων». Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των στοιχείων για την περίοδο αναφοράς Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, τα στατιστικά στοιχεία του καταλύματος θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε μηνιαία βάση για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του έτους 2019.

β.  μέσω εντύπου ερωτηματολογίου, τόσο για την περίοδο αναφοράς Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 όσο και για τους υπολειπόμενους μήνες Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου 2019, εφόσον δεν είναι δυνατή η υποβολή των στοιχείων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, τα στατιστικά δελτία μπορούν να αναπαραχθούν για κάθε μήνα και να αποσταλούν, μετά τη συμπλήρωσή τους, είτε με fax στο 213 135 2947, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών,

Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού

Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς (γραφείο 202)

Σύμφωνα με το Ν. 3832/2010, η παροχή των στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το απόρρητο των στοιχείων.

Δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης στατιστικής πληροφόρησης είναι επιτακτική για την χάραξη ορθής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η συμμετοχή των καταλυμάτων στην έρευνα είναι απαραίτητη.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ευχαριστεί εκ των προτέρων όλα τα καταλύματα σύντομης διαμονής για τη συμβολή τους στην προσπάθεια κατάρτισης έγκυρων στατιστικών.

Add a comment

You must be logged in to comment.