Δήμος Θάσου


Αναβολή διαγωνισμού «Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων Δήμου Θάσου 2016»

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                                                                ΘΑΣΟΣ 22/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                            ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 9723

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. 64004

ΠΛΗΡ Γεωργίτση Π.

ΤΗΛ 2593350153                                              

FAX 2593022104                                                        

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή της «Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων Δήμου Θάσου 2016», ο οποίος είχε προγραμματιστεί για την Δευτέρα 25 Ιουλίου και ώρα 12.30 μ.μ. αναβάλλεται μέχρι της εξετάσεως υποβλειθήσης ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

 

 

1.Γεωργίτση Παναγιώτα                 2.Τζίνης Παντελής               3.Αρσενίου Σωτηρία

Add a comment

You must be logged in to comment.