Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός(1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου” με κωδικό ΟΠΣ 5002939, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020, στο Δήμο Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.