Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση για Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Θάσου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι λειτουργούν καταστήματα:

Α. Υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

Β. Εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

και θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος 2020 όπως εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1080/1980.

Για άδεια χρήσης πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα ή εμπορεύματα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω:

Α) Σκαρίφημα στο οποίο να αποτυπώνεται:

  1. Η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο
  2. Υπολογισμός κατάληψης σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος)
  3. Μήκος πρόσοψης καταστήματος
  4. Πλάτος πεζοδρομίου

Β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος

Γ) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Θάσου

Δ) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου στον οποίο είναι Δημότης

Εάν είναι εταιρία επιπλέον καταστατικό της εταιρίας και ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου της.

Οι αιτήσεις θα σταλούν στο Αστυνομικό Τμήμα να γνωματεύσει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων από την κατάληψη του χώρου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  τις αιτήσεις τους μέχρι τέλους Μαρτίου 2020.

 

Ο Αντιδήμαρχος  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στρατηγέντας Σωτήριος

Add a comment

You must be logged in to comment.