Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τους πίνακες των επιτυχόντων ανά εδικότητα ΣΟΧ3/2017 των εργατριών και εργατών καθαριότητας ΣΟΧ 3 2017

pinakesepitixonton_kathariotita

Add a comment

You must be logged in to comment.