Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση Δήμου Θάσου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Πιερ ντε Βαμπέζ 7                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

64004 Θάσος Θάσου                                                                                             Θάσος, 27/02/2018

Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 25933 50116                                                                                       Αρ. Απόφασης:4/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2117

                                                                          Προς:                                                                                                                   Διευθύνσεις Α/θμιας-Β/θμιας

                                                                                                Εκπαίδευσης Καβάλας

(Προς ενημέρωση των σχολικών τους μονάδων)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   Θ Α Σ Ο Υ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

Έχοντας υπόψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/01-05-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
  3. Τις καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεων και παγετού) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θάσου,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού), σε όλες τις σχολικές μονάδες, τόσο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία), όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου Θάσου.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                          Ο  Δήμαρχος Θάσου

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης                                           Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

Διεύθυνση  Πολιτικής Προστασίας                              

  • Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

  • Γραφείο Αρμόδιου Αντιδημάρχου

Add a comment

You must be logged in to comment.