Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς το μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

σε  τακτική  συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου που θα γίνει την   Παρασκευή 01/12/2017  και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ, στο νέο κατάστημα του νομικού προσώπου (παλιό ΙΚΑ) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί: Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στους παιδικούς μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  2. Περί: Έκτακτης εγγραφής  στον παιδικό σταθμό Λιμένα
  3. Περί : Αποδοχής δωρεάς πλαστικοποιητή για την φιλαρμονική
  4. Περί: Έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής»

Τηλ επικοινωνίας : 25930-24020

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.