Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο για την περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του καταστήματος του  Γ΄ Κ.Α.Π.Η.  Πρίνου του Δήμου Θάσου.

perilipsi_kapi_prinou

Add a comment

You must be logged in to comment.