Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση της “Θάσος Δημοτική Α.Ε.” για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.”.

Add a comment

You must be logged in to comment.