Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου- “Νεολαία ’17-’27″»

Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι νέες και οι νέοι της χώρας μας να είναι σε θέση να πραγματώνουν όσα, με ελπίδα και προοπτική, σχεδιάζουν για το μέλλον τους, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος, η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των νέων στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν.

Ενημερωθείτε από τους επισυναπτόμενους συνδέσμους των Υπουργείων  “Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης” και “Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων”,σχετικά με την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων, με τίτλο «Νεολαία ’17- ’27».

http://www.minedu.gov.gr/news/29519-02-08-17-live-parousiasi-tis-diadikasias-prodiavoylefsis-gia-tin-katartisi-plaisiou-stratigikis-kai-draseon-gia-tin-endynamosi-ton-neon-neolaia-17-27 

http://opengov.diavgeia.gov.gr/

Add a comment

You must be logged in to comment.