Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη δημοπρασίας που αφορά τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 1.100 χ.κ.μ. ξυλείας από το δημοτικό δάσος της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.