Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

Σας γνωρίζουμε ότι προβήκαμε σε τροποποίηση του διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017), με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44992, ο οποίος πλέον εμφανίζεται στο σύστημα με τον αριθμό 44992,1.

Add a comment

You must be logged in to comment.