Δήμος Θάσου


«Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη δημοσίευση του διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017), στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.

Add a comment

You must be logged in to comment.