Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο, σχετικά με την ανακοίνωση του Δήμου Θάσου για το διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017).

Add a comment

You must be logged in to comment.