Δήμος Θάσου


“Ανακοίνωση”

    Οι Ευρωπαίοι Πολίτες, που διαμένουν στο Δήμο Θάσου του Ν. Καβάλας και θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις Αυτοδιοικητικές (Δημοτικές/Περιφερειακές) Εκλογές και στις εκλογές για την  ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  του Μαΐου  του 2019, μπορούν να υποβάλλουν σχετικές Αιτήσεις-Δηλώσεις εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους των Κοινοτικών Εκλογέων στο Δήμο της Θάσου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  2019. Για την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίζουν ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας ( Διαβατήριο ).

 Η σχετική Αίτηση-Δήλωση εγγραφής θα βρίσκεται στο Δήμο Θάσου και στο Γραφείο Δημοτολογίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Εκ του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.