Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.(ΣΟΧ 2/2019)

Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

Add a comment

You must be logged in to comment.