Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

Σε συνέχεια του διαγωνισμού που έλαβε χώρα στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου την 27/4/2017 ημέρα Πέμπτη και με όρους διακήρυξης που θα βρείτε στο παρακάτω link,

https://www.thassos.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD/

σας ενημερώνουμε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε” που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 19/5/2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 31/5/2017 ημέρα Τετάρτη στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Θάσου.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών 

Υπάλληλος Δήμου Θάσου: Γεωργίτση Παναγιώτα

ΤΗΛ:2593350153

Add a comment

You must be logged in to comment.