Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα πραγματοποιήσει η «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», όπως επισης και για το συνολικό αριθμό, τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και το  χρονικό διάστημα.

Add a comment

You must be logged in to comment.