Δήμος Θάσου


“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

“Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2017”

 

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, πάγκου μαναβικής, ψυγείων ή εμπορευμάτων μπροστά από το καταστημά σας, για το έτος 2017, σύφνωνα με τον Νόμο 1080/80 άρθρο 3, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης και είναι μόνο μέχρι 15/03/2017.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο Αυτοτελές Γραφείο Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης- Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςκαταστήματος
  3. Δημοτική Ενημερότητα μη χρέους προς τον Δήμο Θάσου
  4. Βεβαίωση μη οφειλής από την ΔΕΥΑΘ
  5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα , το πλάτος του πεζοδρομίου και οποσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 15/03/2017 στον Δήμο Θάσου, υπεύθυνος υπάλληλος Πατήρας Νικόλαος :2593350121

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.