Δήμος Θάσου


«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

 Θάσος, 24/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στις 12:00 μμ το μεσημέρι έως και  την 9η Ιουνίου 2017 στις 24.00 μμ  ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη των παιδιών , για το σχολικό έτος 2017-2018, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»  .

Σύμφωνα με την πρόσκληση η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί

 •  Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 •  Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 •  Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Κάθε ενδιαφερόμενη Μητέρα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018 θα πρέπει:

 • να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι),
 2. να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • Οι μητέρες για την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχουν:

 – την πράξη προσδιορισμού φόρου, (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)  που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν καταθέσει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016). (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016).

Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. 

 • Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής

μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9/6/2017.

 • Να έχουν οικογενειακό εισόδημα,

το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (π.χ. τυφλότητας κ.λπ) και η αποζημίωση απόλυσης. Τα παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει ο/η ωφελούμενος/η να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι Γονείς μπορούν να επικοινωνούν  με:

 • το Γραφείο του νομικού προσώπου Δημαρωγός στο τηλ 25930 24020 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Τους τρεις Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θάσου : Λιμένα , Πρίνου και Λιμεναρίων

Το Προσωπικό τόσο του νομικού προσώπου, όσο και των Παιδικών είναι στη διάθεση των γονέων για να τους παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης.

Γενικότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr

Από το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.  “Δημαρωγός”

Add a comment

You must be logged in to comment.