Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Add a comment

You must be logged in to comment.