Δήμος Θάσου


Αντιδήμαρχοι

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα Τηλέφωνο Υπηρεσίας Κιν. Τηλέφωνο  E_mail
1 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2593022366 / 2593350135 6980108884 antidimarxos_pol_kath@yahoo.com
2 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2593350128 6974736660 antidimarxosoik@yahoo.com
3 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2593350127 6945371403 dimtsolaki@yahoo.gr
4 Τσουλκάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 6946338701 antidimpoltha@yahoo.com
5 Μαριός Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τουρισμού 6974420371

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

10-7827-26.05.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ (9Π2ΝΩΡΔ-9Μ8)

26-16756-01.11.2021 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) (67ΚΥΩΡΔ-ΔΜΠ

9-2383-31.01.2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (6ΑΞ6ΩΡΔ-4ΤΣ)