Δήμος Θάσου


Αντιδήμαρχοι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025

Μπορείτε να αναγνώσετε εδώ την απόφαση ορισμού:

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΟΕ) (920ΑΩΡΔ-3Γ0)

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα Τηλέφωνο Υπηρεσίας Κιν. Τηλέφωνο  E_mail
1 Γεωργίου Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Εσόδων 2593350128 6947617130 georgiouio.dimos@gmail.com
2 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 2593350127 6945371403 dimtsolaki@yahoo.gr
3 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 2593022366 / 2593350135 6980108884 antidimarxos_pol_kath@yahoo.com
4 Τσουλκάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Αθλητισμού και Ζώων Συντροφιάς 6946338701 antidimpoltha@yahoo.com
5 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος τ. Δημαρωγού και Κοινωνικών Υπηρεσιών 6974736660 antidimarxoskoinip@yahoo.com
6 Μαρκιανός Ιωάννης Αντιδήμαρχος Τουρισμού 6972620012 antidtourismou@gmail.com
7 Κουτσουμάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος τ. ΔΗΚΕΘ, Πολιτισμού και Παιδείας 6973388348 antipoltha@gmail.com

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2023

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα Τηλέφωνο Υπηρεσίας Κιν. Τηλέφωνο  E_mail
1 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2593022366 / 2593350135 6980108884 antidimarxos_pol_kath@yahoo.com
2 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2593350128 6974736660 antidimarxosoik@yahoo.com
3 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2593350127 6945371403 dimtsolaki@yahoo.gr
4 Τσουλκάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 6946338701 antidimpoltha@yahoo.com
5 Μαριός Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τουρισμού 6974420371

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

10-7827-26.05.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ (9Π2ΝΩΡΔ-9Μ8)

26-16756-01.11.2021 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) (67ΚΥΩΡΔ-ΔΜΠ

9-2383-31.01.2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (6ΑΞ6ΩΡΔ-4ΤΣ)