Δήμος Θάσου


Απαγόρευση στις μετακινήσεις προς την Θάσο μέχρι και τις 18-05-2020

Ύστερα από την έκδοση των:

  1. Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27820/20 (ΦΕΚ-1649 Β/3-5-20): «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00».
  2. Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27818/20 (ΦΕΚ-1648 Β/3-5-20): «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00».

Είναι πλέον σαφές και ξεκάθαρο ότι, παρά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των πολιτών σε άλλες περιοχές της Χώρας, τα μέτρα απαγόρευσης εισόδου στην Θάσο συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι και τις 18-05-2020.

Ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης ευχαριστεί άλλη μια φορά τους πολίτες, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Θάσο και τους επισκέπτες για την υπομονή και την υποδειγματική τους στάση.

Μέχρι σήμερα πετύχαμε πολλά.

Δεν πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι χτίσαμε.

Add a comment

You must be logged in to comment.