Δήμος Θάσου


Απολυμάνσεις κάδων, κεντρικών οδών και εξωτερικών χώρων κάδων από τον Δήμο Θάσου

Για την προφύλαξη της υγείας των δημοτών και της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού, ο Δήμος Θάσου έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για την απολύμανση τόσο κάδων συλλογής απορριμμάτων, όσο και δημόσιων χώρων των οικισμών.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση κεντρικών οδών και εξωτερικών χώρων κάδων συλλογής απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Θάσου, στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στους χώρους των Λιμανιών του Λιμένα και του Πρίνου.

Επίσης, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση κάδων συλλογής απορριμμάτων στις Κοινότητες Θάσου, Παναγίας και Ποταμιάς.

Από την Παρασκευή 03-04-2020, καιρού επιτρέποντος, θα συνεχιστεί η διαδικασία απολύμανσης κάδων συλλογής απορριμμάτων στις Κοινότητες Θεολόγου, Λιμεναρίων, Μαριών, Σωτήρος, Καλλιράχης, Πρίνου και Ραχωνίου.

Η διαδικασία απολύμανσης των κάδων γίνεται σε χρόνο ξεχωριστό από τη διαδικασία απολύμανσης των εξωτερικών χώρων των κάδων και των κεντρικών οδών, λόγω της διαφορετικότητας των απολυμαντικών ουσιών που σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται.

Οι ως άνω διαδικασίες απολύμανσης θα επαναλαμβάνονται τακτικά.

Add a comment

You must be logged in to comment.