Δήμος Θάσου


Απόφαση Δημάρχου “Τροποποίηση της υπ. αριθ. 309/2014 απόφασης Δημάρχου ως προς την Αρμοδιότητα Τέλεσης Γάμων από τους Αντιδημάρχους του Δήμου Θάσου”

Απόφαση Δημάρχου

Add a comment

You must be logged in to comment.