Δήμος Θάσου


Ασφάλεια στην εργασία και αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

 ΔΗΜΟΣ  ΘΑΣΟΥ  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

Τηλ: 2593350132

e mail: dimarogos@thassos.gr

                                                 Θάσος:  01-10-2015

 

 

                                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 06-10-2015 οι εργαζόμενοι του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» καλούνται να παρακολουθήσουν εκπαίδευση εργασίας με θέμα  :

«Ασφάλεια στην εργασία και αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης».

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την Τεχνικό Ασφαλείας Μαρία Χαραλαμπίδου,  Διπλ. MSc Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών.

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης αφορά την αναγνώριση και αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων και την αντίδραση του προσωπικού σε έκτακτη κατάσταση.

Τόπος και Ώρα εκπαίδευσης
Παιδικός Σταθμός Λιμεναρίων:  9:00    π.μ.
Παιδικός Σταθμός Πρίνου :        11:00  π.μ.
Παιδικός Σταθμός Λιμένα:         12:30  μ.μ.

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

Η Πρόεδρος

Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική

Add a comment

You must be logged in to comment.