Δήμος Θάσου


«Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία, για τη μελέτη και την πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς η οποία αφορά, στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

 

Add a comment

You must be logged in to comment.