Δήμος Θάσου


Δελτίο Τύπου – Ιθαγένεια της Ε.Ε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

 

συνδράμοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενθαρρύνει τους Έλληνες

 

πολίτες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. που

 

διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια να συμμετάσχουν στην δημόσια

 

διαβούλευση για την ιθαγένεια της Ε.Ε., συμπληρώνοντας το σχετικό

 

ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

 

στον ακόλουθο σύνδεσμο .

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship,

 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής

 

Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr).

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την συμπλήρωση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, λήγει στις

7 Δεκεμβρίου 2015.

Add a comment

You must be logged in to comment.