Δήμος Θάσου


Δελτίο Τύπου – Ν.Δ.Δ.Δ. Δημαρωγός – Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για δωρεάν κατασκήνωση των παιδιών

Δήμος Θάσου

Ν.Δ.Δ.Δ. Δημαρωγός

Δελτίο Τύπου

Το ΝΠΔΔ Δημαρωγός του Δήμου Θάσου ενημερώνει τους δημότες ότι υπάρχει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για δωρεάν κατασκήνωση των παιδιών.

Δικαιούσθε 15 ημέρες δωρεάν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  1. Άνεργος
  • Με 4 μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας της υποβολής των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ
  1. Εργαζόμενος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ :
  • με 50 ημέρες εργασίας (να έχετε 50 ένσημα) το 2015
  • με 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (το 2015)
  • με 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το 2015
  • οι κατηγορίες αυτές λειτουργούν και αθροιστικά μέχρι τη συμπλήρωση των 50 ημερών.
  1. Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 26.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2015 (εισοδήματα 2014)

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο : http://www.oaed.gr/index.php

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλετε την ηλεκτρονική αίτηση  στον ΟΑΕΔ είναι να έχετε πάρει ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ από τον ΟΑΕΔ ΚΠ2.

 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνούν με το νομικό πρόσωπο στο τηλ. 2593024020 για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης.

 

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

Add a comment

You must be logged in to comment.