Δήμος Θάσου


«Δελτίο Τύπου – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων

 

Ο Δήμος Θάσου λαμβάνοντας πρόνοια για τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανέθεσε την Κοινωνική Υπηρεσία στο ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» και μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του νομικού προσώπου δύναται να καταχωρεί ανασφάλιστους δημότες και να εκδίδει Απόφαση για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

Οι ανασφάλιστοι δημότες μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην έδρα του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» (κτίριο ΙΚΑ Λιμένα, τηλ. 25930 24020),για την ενημέρωση τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ επικοινωνίας : 25930-24020

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.