Δήμος Θάσου


Δελτίο Τύπου «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Ο Δήμος Θάσου και το Ν.Π.Δ.Δ Δημαρωγός ως Εταίρος της Κοινωνικής
Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας/Θάσου στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Δελτίο Τύπου

Add a comment

You must be logged in to comment.