Δήμος Θάσου


Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, συντονιστής εταίροςτης Α.Σ. «Θάσος» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης « Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Θάσο», διοργανώνει 3ήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης με  θέμα «Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Θάσο, από την Τρίτη 21/4/2015 έως και την Πέμπτη 23/4/15, θα είναι διάρκειας 20 ωρών και απευθύνεται στους ωφελούμενους της Πράξης « Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Θάσο», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Καλογερικό (Λιμένας) και στο κτίριο της πρ. Κοινότητας Λιμεναρίων (Λιμενάρια) προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του συνόλου των ωφελούμενων της Πράξης. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα είναι το εξής:

Τρίτη 21/4/2015: 08:00 – 14:30 στο Καλογερικό και 15:30 – 20:30 στο πρ. Κοινοτικό Κατάστημα Λιμεναρίων

Τετάρτη  22/4/2015: 08:00 – 14:00 στο Καλογερικό και 15:00 – 20:00 στο πρ. Κοινοτικό Κατάστημα Λιμεναρίων

Πέμπτη  23/4/2015: 08:00 – 11:30 στο Καλογερικό και 12:30 – 19:00 στο πρ. Κοινοτικό Κατάστημα Λιμεναρίων

Add a comment

You must be logged in to comment.