Δήμος Θάσου


Δημιουργία τεσσάρων (4) ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων παραλιών στο Δήμο Θάσου

Με την υπ. αριθμ. 2157/448/Α3/15-04-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ αποφασίσθηκε η ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε  236.955,73€.

Η Πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία τεσσάρων (4) ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων παραλιών στο Δήμο Θάσου (Λιμανάκι Λιμένα Θάσου, Σκάλας Ποταμιάς, Σκάλας Πρίνου και Τρυπητής Λιμεναρίων). Η προμήθεια για τις παραλίες Λιμανάκι Λιμένα, Σκάλας Πρίνου και Τρυπητής Λιμεναρίων, περιλαμβάνει: μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, διάδρομο παράλιας για ΑΜΕΑ, μη μόνιμα συναρμολογούμενα αποδυτήρια για ΑΜΕΑ, χημική τουαλέτα για ΑΜΕΑ, χώρους σκίασης, χώρους στάθμευσης για ΑΜΕΑ, σήμανση. Ειδικότερα για την παραλία της Σκάλας Ποταμιάς, η προμήθεια περιλαμβάνει σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Πρόκειται για δράση που σχεδιάστηκε και εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από την παρούσα διοίκηση του Δήμου.

Θεωρούμε ότι είναι μία δράση που οδηγεί στην δημιουργία, για πρώτη φορά, υποδομών προσβασιμότητας στο νησί της Θάσου που θα το καταστήσουν φιλικό προς άτομα με αναπηρία, είτε κατοίκους του νησιού, είτε επισκέπτες.

Άλλη μια δέσμευσή μας άρχισε να υλοποιείται».

Add a comment

You must be logged in to comment.