Δήμος Θάσου


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ “ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

Το παρακάτω σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Θάσου. Στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Θάσου τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο συνεργασίας του Δήμου με άλλους Δήμους και την Περιφέρεια.

Το σχέδιο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι Δημότες θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις επ’ αυτού μέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Στη συνέχεια θα το σχέδιο με τις παρατηρήσεις, προτάσεις και τα σχόλια θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου προκειμένου να αποτυπωθεί το τελικό σχέδιο, το οποίο θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

 

Ευχαριστούμε θερμά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

 

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.