Δήμος Θάσου


Διαγωνισμός για την υπηρεσία: “Ασφάλεια Παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2018”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη, που αφορά στην ανοιχτή διαδικασία, για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: “Ασφάλεια Παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2018”

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003279280

Add a comment

You must be logged in to comment.