Δήμος Θάσου


Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 6m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 6m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_6ΚΜ_30-01-2020

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

20180209-TEYD_v1.0

 

Add a comment

You must be logged in to comment.