Δήμος Θάσου


Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

διακηρυξη κημδης

espd-request-v2

 

Add a comment

You must be logged in to comment.