Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Θάσου έτους 2018”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στη διακήρυξη του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Θάσου έτους 2018.

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003130105

Add a comment

You must be logged in to comment.