Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου»

Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004307638

 

Add a comment

You must be logged in to comment.