Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας με θέμα: “Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου”

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:18PROC003862781

Add a comment

You must be logged in to comment.