Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και λοιπού εξοπλισμού, του Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και λοιπού εξοπλισμού, του Δήμου Θάσου.

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:  18PROC003666069

Add a comment

You must be logged in to comment.