Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη για το συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Θάσου”

Add a comment

You must be logged in to comment.