Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη Δημοπρασίας για Παραχώρηση Αιγιαλού Παραλίας”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της δημοπρασίας που αφορά την παραχώρηση αιγιαλού- παραλίας.

Add a comment

You must be logged in to comment.