Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού δάσους της Δ.Κ Παναγίας Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας – απολήψεως ξυλείας”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της δημοπρασίας που αφορά στην εκμίσθωση του δημοτικού δάσους της Δ.Κ. Παναγιάς Θάσου, για το δικαίωμα υλοτομίας – απολήψεως ξυλείας.

Add a comment

You must be logged in to comment.