Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Δημιουργία αθλητικού πάρκου Λιμένα Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο:

“Δημιουργία αθλητικού πάρκου Λιμένα Θάσου”

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμο Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003044535

Add a comment

You must be logged in to comment.